สำรวจความเสียหายน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตำบลสันดอนแก้ว

|

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองช่าง เทศบาลตำบลสิริราช ดำเนินการออกสำรวจความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตำบลสันดอนแก้ว เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2564 ที่ผ่าน เพื่อดำเนินการให้ความช่วงเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบ