สำรวจความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ ต.สันดอนแก้ว

|

เมื่อคืนวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ตามที่ได้เกิดฝนตกต่อเนื่องหลายวันติดต่อกันทำให้มีปริมาณน้ำป่าไหลหลากเอ่อล้นลำห้วยปริมาณมากและไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรมหลายหมู่บ้าน สิ่งสาธารณประโยชน์ บ้านเรือน ตลอดจนพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตำบลสันดอนแก้วได้รับความเสียหาย เบื้องต้น ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสิริราชและผู้นำฝ่ายปกครองเข้าสำรวจพื้นที่ เพื่อออกตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อนำข้อมูลมาประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายต่อไป