ปรับปรุง สถานีศูนย์พักพิงชั่วคราว โรงเรียนบ้านแม่วะ

|

งานสาธารณะสุข เทศบาลตำบลสิริราช ดำเนินการปรับปรุง ห้องเรียน โรงเรียนบ้านแม่วะ หมู่ 3 เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มต่าง ๆ และรองรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยดำเนินปรับปรุงอาคารเรียน จำนวน 3 ห้องเรียน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา