ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2566

|

เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2566 ที่ผ่านมา อำเภอแม่ทะ จัดโครงการศูนย์ดำรงธรรม…อำเภอยิ้ม….เคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) ประจำปี 2566 โดยส่วนราชการต่างๆ สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง กศน.อำเภอแม่ทะ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ สำนักงานประมงอำเภอแม่ทะ ธนาคารเพื่อการเกษตรสาขาแม่ทะ (ธกส) และส่วนราชการเทศบาลตำบลสิริราช เพื่อให้บริการด้านต่างๆ แก่ประชาชน และจำหน่ายสินค้าของกลุ่มต่างๆ ณ วัดบ้านด่าน หมู่ 2 ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง