วันเทศบาล ประจำปี 2566

|

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 24 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลสิริราช โดย พ.ต.อ.โอภาส จันทร์ปิง นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลสิริราช จัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2566 โดยจัดพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันเทศบาล และพิธีรดน้ำหัวคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ณ อาคาร อเนกประสงค์ เทศบาลตำบลสิริราช