วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

|

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เทศบาลตำบลสิริราช จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 โดยมีนายสว่าง เทพเถา นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช ประธานในพิธีเปิดและมอบของขวัญ ของรางวัลให้แก่เด็ก ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก สนุกสนาน การแสดงของเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ ได้แสดงความรู้ ความสามารถ และร่วมลุ้นของรางวัลทั้งจากเวทีใหญ่และจากซุ้มกิจกรรมกองต่างๆของเทศบาล และ ขอขอบคุณผู้ที่ร่วมสนับสนุนรางวัลต่าง ๆในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนเทศบาลสิริราช ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง