วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566

|

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลสิริราช โดย พ.ต.อ.โอภาส จันทร์ปิง นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสิริราช ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายผ้าป่าเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอแม่ทะ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา และ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพีธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในอากาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดย นางสาธินี คำท้าว นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสิริราช ร่วมพิธี โดยมีนายปรีชา สมชัย นายอำเภอแม่ทะ ประธานในพิธี พร้อมวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ถวายเครื่องราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมจุดเทียนชัยมหามงคลและกล่าวถวายพระพรชัยมงคล นอกจากนี้ร่วมขับร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทย อย่างพร้อมเพียงกัน ณ หอประชุมอำเภอแม่ทะ