วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561

|

เทศบาลตำบลสิริราช คณะผุ้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช โดยมีนายธนิต สุภาแสน นายอำเภอแม่ทะ ประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อช่วงเย็นวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา