วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565

|

วันที่ 18 มีนาคม 2565 ครบรอบ 117 ปี “วันท้องถิ่นไทย” นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้น เป็นสุขาภิบาลท่าฉลอมครั้งแรกของประเทศไทย และครั้งนั้นถือเป็น ปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่นไทย รากฐานสำคัญของการปกครองประเทศในเวลาต่อมา จังหวัดลำปาง จึงจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 ขึ้น ในวันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น.ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดย พ.ต.อ.โอภาส จันทร์ปิง นายก เทศบาลตำบลสิริราช และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานลูกจ้าง เข้าร่วมในพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่มดอกไม้สด และร่วมบริจาคโลหิด เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565