ลงนาม MOU โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

|

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 28 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลสิริราช โดยนายสว่าง เทพเถา นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง กับเทศบาลตำบลสิริราช ผ่านระบบออนไลน์ (microsoft team) ณ ห้องประชุมสภา สำนักงานเทศบาลตำบลสิริราช