รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลสิริราช รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔