รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลสิริราช พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

|