รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2567 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

|