รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

|