รับมอบสิ่งของจากสภากาชาดไทย

|

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลสิริราช รับมอบสิ่งของช่วยประชาชนในตำบลสันดอนแก้ว จากสภากาชาดไทย โดย พ.ต.อ.โอภาส จันทร์ปิง นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช ตัวแทนรับมอบสิ่งของ เพื่อนำไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลสันดอนแก้ว