รับมอบการช่วยเหลือกายอุปกรณ์สามล้อโยกสำหรับคนพิการ

|

เมื่อช่วงเช้าของสวันที่ 4 มีนาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดลำปาง ได้พิจารณาให้การช่วยเหลือคนพิการในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยเทศบาลตำบลสิริราช ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้พิการ นายสอง ปันวงศ์วาน เพื่อรับสามล้อโยกสำหรับคนพิการ ในงานวันคนพิการสากลจังหวัดลำปาง ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง