พ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โววิด – 19 ในสถานศึกษา

|

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลสิริราช พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสิริราช ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายใน โรงเรียนเทศบาลสิริราช และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิริราช เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19