พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ สถานศึกษา ในพื้นที่

|

เมื่อวันที่ 20 มกราคม งานสาธารณสุขเทศบาลตำบลสิริราช นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในพื้นที่สถานศึกษา ในตำบลสันดอนแก้ว ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคผสมสาร BKC (benzalkonium chloride) ซึ่งเป็นสารที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อต่างๆ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้มาติดต่อราชการ มาตรการการป้องกัน โรคอย่างเคร่งครัด