พีธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

|

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนเทศบาลสิริราช ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นางสาทินี คำท้าว รองนายกเทศมนตรีตำบลสิริราช เป็นประธานในพิธี การจัดกิจกรรมไหว้ครูในครั้งนี้เพื่อแสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ คณะครู บุคลากรและนักเรียนร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียง ณ โรงเรียนเทศบาลสิริราช