พิธีไหว้ครู โรงเรียนเทศบาลสิริราช ประจำปี 2564

|

โรงเรียนเทศบาลสิริราช จัดพิธีไหว้ครูของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี นายสุมิตร พรมปาลิต รองนายกเทศมนตรีตำบลสิริราช เป็นประธานในพิธี และ นายทวี ศรีธิ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นางสาววีรภรณ์ สมนำโปน เขลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม เพื่อเทิดทูนประเพณีอันดีงามของไทย ซึ่งในปีนี้ทางโรงเรียนได้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ให้เหมาะสมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนเทศบาลสิริราช เมื่อช่วงเช้า วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา