พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2568

|

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โรงเรียนเทศบาลสิริราช ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2568 โดยมี พ.ต.อ.โอภาส จันทร์ปิง นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ การจัดกิจกรรมไหว้ครูในครั้งนี้เพื่อแสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ คณะครู บุคลากรและนักเรียนร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียง ณ โรงเรียนเทศบาลสิริราช