พิธีเปิดจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566

|

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 11 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลสิริราช นำโดย นางสาทินี คำท้าว รองนายกเทศมนตรีตำบลสิริราช พร้อม คณะผู้บริหาร งานป้องกันและบรรเทาสาะารณภัยเทศบาลตำบลสิริราช ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสันดอนแก้ว ศูนย์ อปพร. และบริษัท SCG จำกัด เปิดโครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ จุดบริการประชาชน บ้านแม่วะ หมู่ 3 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2566 พร้อมประชาสัมพันธ์การขับขี่รถให้ถูกต้องตามกฎจราจร และให้บริการน้ำดื่ม กาแฟ ข้อมูลเส้นทางการเดินทางในพื้นที่เทศบาลฯ หน่วยบริการฉุกเฉินเคลื่อนที่เร็วเพื่อบริการประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสิริราช หมายเลขโทรศัพท์ 054-209582