พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2565

|

เมื่อช่วงค่ำ วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 18.30 น. นางสาทินี คำท้าว รองนายกเทศมนตรีตำบลสิริราช และ นางสาววีรภรณ์ สมนำโปน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสิริราช พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสิริราช ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2565 ณ หอประชุมอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง