พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2565

|

เมื่อช่วงเย็นวันที่ 13 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เทศบาลตำบลสิริราช โดย นางสาทินี คำท้าว รองนายกเทศมนตรีตำบลสิริราช พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสิริราช ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายปรีชา สมชัย นายอำเภอแม่ทะ ประธานในพิธีพร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม