พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2565

|

เทศบาลตำบลสิริราช นำโดย นางสาทินี คำท้าว รองนายกเทศมนตรีตำบลสิริราช พร้อมส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสิริราช ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2565 ซึ่งตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี โดยมีนายปรีชา สมชัย นายอำเภอแม่ทะ ประธานในพิธี พร้อมวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ และกล่าวคำน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ที่ว่าการอำเภอแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อช่วงเช้าวันที่ 23 ตุลาคม 2565