พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

|

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลสิริราช นำโดยนายสว่าง เทพเถา นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช พร้อมส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสิริราช ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่ 5 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการ โดยในรัชสมัยของพระองค์ เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านการพัฒนามากมาย ทั้งด้านการปกครอง การรักษาเอกราช การต่างประเทศ การศาล การศึกษา การเลิกทาส รวมถึงการสาธารณูปโภค เช่น การไฟฟ้า การไปรษณีย์ โทรเลข และโทรศัพท์ โดยมีนางสุรีย์ มาปลูก นายอำเภอแม่ทะ ประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง