พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

|

เมื่อช่วงเช้า วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.โอภาส จันทร์ปิง นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานในพิธีเป็นผู้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางโดยเทศบาลตำบลสิริราช จะดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ให้แก่โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลสิริราช โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลสิริราช เป็นประธานตามแนวทางการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ในลำดับต่อไป