พิธีมอบวุฒิบัตร ปีการศึกษา 2564

|

พิธีมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อช่วงเช้าวันที่ 25 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา โรงเรียนเทศบาลสิริราช จัดพิธีมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนเทศบาลสิริราช โดยมี พ.ต.อ.โอภาส จันทร์ปิง นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช เป็นประธานในพิธีพร้อมมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียน เพื่อเป็นเกียรติแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา สร้างขวัญกำลังใจและ ความภาคภูมิใจแก่นักเรียนและผู้ปกครอง โดยการจัดพิธี ภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019