พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฏรที่ประสบภัยหนาว

|

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ณ พื้นที่อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อช่วงเช้าวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ทะ ซึ่งมี นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวรายงานจำนวนผู้เข้ารับสิ่งของพระราชทาน พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์ภัยหนาว และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยประธานพิธีเชิญสิ่งของพระราชทาน นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ และเชิญพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 1,000 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนชาวอำเภอแม่ทะ