พิธีมอบประกาศนียบัตร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสิริราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

|

เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลสิริราช ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี นายสว่าง เทพเถา นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช เป็นประธานในพิธี มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักเรียนมุ่งมั่น ตั้งใจในการเรียนเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการเรียนก้าวต่อไปในอนาคต ต่อไป ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลสิริราช