พิธีจุดเทียนชัยเพื่อน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563

|

เทศบาลตำบลสิริราช โดย ส.อ. รังสรรค วงค์โห้ ผู้อำนวยการกองช่าง และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสิริราช ร่วมพิธีจุดเทียนชัยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563 โดยมีนางสุรีย์ มาปลูก นายอำเภอแม่ทะ ประธานในพิธี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ร่วมน้อมแสดงความกตัญญูกตเวทิตา น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ณ หอประชุมอำเภอแม่ทะ เมื่อช่วงเย็นวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา