ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมโครงการต่างๆ บ้านสันป่าเปา

|

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ออกพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการต่างๆ และสอบถามทุกข์สุขของประชาชน ในพื้นที่บ้านสันป่าเปา หมู่ 5 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง นายสว่าง เทพเถา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสิริราช ในฐานะตัวแทนของชาวบ้านทุกคน กราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นอย่างสูงที่ท่านได้เห็นถึงปัญหาของประชาชน และขอขอบคุณคณะผู้ติดตามท่าน