ประมวลภาพการแข่งขันการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง รุ่นประชาชนทั่วไป โครงการวันต่อต้านยาเสพติด วัดต้นแบบปัจจัยเสียง และพิธีเปิดอาคารเรียนระดับอนุบาล โรงเรียนสุนทรศึกษา

|

คณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬา เทศบาลตำบลสิริราช ร่วมจัดส่งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง ประเภทประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2565 ในงานพิธีเปิดอาคารเรียนอนุบาล โครงการวันต่อต้านยาเสพติด วัดต้นแบบปัจจัยเสียง และพิธีเปิดอาคารเรียนระดับอนุบาล โรงเรียนสุททรศึกษา ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ผลการแข่งขันทีมเทศบาลสิริราช ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง