ประชุม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัด ลำปาง

|

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัด ลำปาง ลงพื้นที่ ตำบลสันดอนแก้ว ในการจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับภัยคกคามด้านความมั่นคงของตำบล ภายใต้งานบริหารการขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการบูรณาการการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดลำปาง และจัดเตรียมแผนงานด้านป้องกันและบรรมเทาสาธารณภัย และแผนปฏิบัติการด้านแผนการพิทักษ์และฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลสิริราช โดยมี พ.ต.อ.โอภาส จันทร์ปิง นายกเทศมนตรีตำบบลสิริราช และคณะบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ