ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

|

เทศบาลตำบลสิริราช จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2565 ณ อาคาร อเนกประสงค์ เทศบาลตำบลสิริราช ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง