ประชุมสภาเทศบาล ประชุมสามัญ สมัย 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

|

เทศบาลตำบลสิริราช จัดประชุมสภาเทศบาล ประชุมสามัญ สมัย 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ อาคาร อเนกประสงค์ เทศบาลตำบลสิริราช ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง