ประชุมสภาเทศบาล ประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

|

เทศบาลตำบลสิริราช จัดประชุมสภาเทศบาล ประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ อาคาร อเนกประสงค์ เทศบาลตำบลสิริราช ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง