ประชุมสภาเทศบาลตำบลสิริราช ประชุมสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564

|

เทศบาลตำบลสิริราช จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสิริราช ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง