ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสอง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

|

เทศบาลตำบลสิริราช จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยสอง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสิริราช ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง