ประชุมสภาเทศบาลตำบลสิริราช สมัยแรก ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564

|

การประชุมสภาเทศบาลตำบลสิริราช พ.ต.อ. โอภาส จันทร์ปิง นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช แถลงนโยบายต่อสภาฯ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลสิริราชจัดการประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 โดยแถลงนโยบาย 4 ด้าน ได้แก่

1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต
3. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
4. นโยบายด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ภายใต้ระบบธรรมมาภิบาล

โดยมี นางสุรีย์ มาปลูก นายอำเภอแม่ทะ ให้เกียรติร่วมการประชุมสภาเทศบาลฯ ครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสิริราช