ประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

|

เทศบาลตำบลสิริราช จัดประชุมสภาเทศบาล สมัย สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ อาคาร อเนกประสงค์ เทศบาลตำบลสิริราช ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง