ประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 4 / 2567

|

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 26 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลสิริราช นำโดย นายบุญยอง ทองเตจา รองนายกเทศมนตรีตำบลสิริราช เข้าร่วมการประชุมสภากาแฟ (ครั้งที่ 4/2567) โดยมี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว เป็นเจ้าภาพ พร้อมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง หน่วยงานภาคเอกชน กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ร่วมพบปะร่วมหารือ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ การประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆของหน่วยงาน ณ ที่ทำการกลุ่มฮักน้ำจาง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยมี นายปรีชา สมชัย นายอำเภอแม่ทะ ประธานในที่ประชุม