ประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 4/2565

|

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 22 กันยายน 2565 อำเภอแม่ทะ ได้กำหนดจัดการประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 4/2565 เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน และนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งพบปะร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ โดยในครั้งที่ 4/2565 เทศบาลตำบลสิริราช รับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภากาแฟ ณ สถานปฏิบัติธรรมถ้ำแจ้ง บ้านสันป่าเปา พร้อมด้วยภาคเอกชน นำผลิตภัณฑ์ต่างๆในชุมชน ในตำบลสันดอนแก้ว