ประชุมรับฟังแนวทางการรองรับผู้ป่วยโควิด -19 แบบรักษาตัวที่บ้าน

|

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 17 มกราคม 2565 งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลสิริราช จัดประชุมรับฟังแนวทางการรองรับผู้ป่วยโควิด -19 แบบรักษาตัวที่บ้าน ร่วมกับ อสม. ประจำตำบลสันดอนแก้ว ณ อาคาร เอนกประสงค์เทศบาลตำบลสิริราช