ประชุมระบบแพลตฟอร์ม Jitasa care

|

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 28 มกราคม 2565 งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลสิริราช ร่วมกับ อำเภอแม่ทะ จัดประชุมระบบแพลตฟอร์ม Jitasa care เพื่อให้ความรู้แก่ อสม. ตำบลสันดอนแก้ว และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสิริราช