อบรม อสม. ระบบแพลตฟอร์ม Jitasa care

|

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 28 มกราคม 2565 งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลสิริราช ร่วมกับ อำเภอแม่ทะ จัดประชุมระบบแพลตฟอร์ม Jitasa care เพื่อให้ความรู้แก่ อสม. ตำบลสันดอนแก้ว และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสิริราช แพลตฟอร์มนี้เกิดขึ้นในเวลาเพียง 2 สัปดาห์เท่านั้น เริ่มตั้งแต่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ร่วมพัฒนาโดยทีมงานอาสาสมัครกว่า 20 ชีวิต ทั้งจากภาคเอกชนและประชาสังคม เพื่อสร้างแพลตฟอร์มให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน โดย ประชาชนท่านใด เจ็บป่วยจากโควิด19 และต้องการการรักษา ต้องการวัคซีนไม่ว่าเข็มใดๆ ก็ตาม ต้องการสิ่งของจำเป็นสำหรับการรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation) ขอเชิญมาให้ข้อมูล และปักหมุดในแผนที่ www.jitasa.care ที่มีอาสากว่าสองหมื่นคนและหน่วยงานรัฐให้ความช่วยเหลืออยู่ ง่ายๆ เพียงแค่ใช้เบอร์โทรศัพท์ยืนยันตัวบุคคล และกรอกข้อมูลที่ถูกต้องเท่านั้น