ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลสิริราช ประจำเดือน ธันวาคม 2565

|

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 พ.ต.อ.โอภาส จันทร์ปิง นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมการประชุมประจำเดือน ธันวาคม เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน โครงการต่างๆ ประกาศแผนงาน นโยบายการทำงานแก่พนักงาน และนโยบาย No Gift Policy ของคณะผู้บริหาร และพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อปรับปรุง พัฒนา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเชิงรุก ให้มีความสะดวกรวดเร็ว ทันต่อความต้องการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ณ หอประชุม อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสิริราช