ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลสิริราช ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

|

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 พ.ต.อ.โอภาส จันทร์ปิง นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2567 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน โครงการต่างๆ มอบนโยบายการทำงาน และพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อปรับปรุง พัฒนา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเชิงรุก ให้มีความสะดวกรวดเร็ว ทันต่อความต้องการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ณ หอประชุม อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสิริราช