ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลสิริราช ประจำปีการศึกษา 2566

|

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 โรงเรียนเทศบาลสิริราช จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลสิริราช เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบ นอกจากนี้ ยังมีการพบปะพูดคุยร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองเพื่อคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน และร่วมกันหาแนวทางในการดูแลนักเรียนตลอดปีการศึกษานี้