ประชุมคณะทำงานส่งเสริมการอ่านประจำตำบลสันดอนแก้ว

|

ศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็ง จังหวัดลำปาง ร่วมกับ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน จัดการประชุมคณะทำงานส่งเสริมการอ่านประจำตำบลสันดอนแก้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสิริราช ที่ผ่านมา โดยมี พ.ต.อ.โอภาส จันทร์ปิง นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช และ นางสาทินี คำท้าว รองนายกเทศมนตรีตำบลสิริราช เข้าร่วมประชุม