ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

|

เมื่อ ช่วงเช้าของวันที่ 13 กรกฏาคม 2564 งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลสิริราช จัดการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 โดย นายจำรัส เตชะสาย เกษตรอำเภอแม่ทะ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมศูนย์ปฏิบัติการ ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลสิริราช